ZŠ Malý Újezd v pasivním energetickém standardu 

Navýšení kapacity základní školy Malý Újezd bylo vyvoláno dlouhodobým nárůstem počtu dětí školního věku. Obec tuto situaci vyřešila výstavbou nového, samostatně stojícího pavilonu přímo na zahradě areálu školy. Dvoupodlažní budova je postavena v pasivním energetickém standardu a pro vytápění využívá tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda DYNAMIC. 

 

V novém pavilonu školy jsou vybudovány tři nové učebny. Dále sborovna, kabinety, sociální zařízení, jídelna, školní šatny, zázemí školníka, úklidové a skladové prostory a technické zázemí. Nová stavba je kompletně bezbariérová. Koncepce stavby je kompletně v duchu udržitelného stavění, tj. snížení provozní i energetické náročnosti.

Návrh tepelného čerpadla

Projektová dokumentace řešila zařízení pro vytápění stavby a ohřev teplé užitkové vody.

Výsledná tepelná bilance:

  • tepelné ztráty objektu                                    13,67 kW
  • topný výkon podlahového vytápění               15,33 kW
  • topný výkon otopných těles (rezerva)              1,89 kW
  • ohřev větracího vzduchu                                  3,50 kW
  • Celkem (max.)                                               20,72 kW

Potřeba tepla na vytápění objektu při uvažovaném nepřerušovaném provozu bude cca 131 GJ/rok, spotřeba energie bude cca 36,48 MWh/rok.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda HP3AWX 16 DYNAMIC. Tepelné čerpadlo převážnou část provozu zajišťuje vytápění (podlahové), ohřev teplé vody a ohřev větracího vzduchu. Instalováno je tepelné čerpadlo s modulovaným rozsahem výkonu od 6,3 do 22,0 kW při podmínkách A7/W35.

Tepelná čerpadla výrobní řady DYNAMIC jsou navržena ve venkovním kompaktním provedení monoblok s invertorovou technologií. Každé tepelné čerpadlo disponuje vysokým topným faktorem až 5,06. Toto zařízení dosahuje vysoké efektivity nejenom řízením výkonu kompresoru, ale také přizpůsobením otáček ventilátoru a oběhového čerpadla. Velmi tichého chodu je dosaženo speciálně navrženými lamelami, použitím ultratichého EC ventilátoru a díky dokonale akusticky izolované kompresorové části. Hodnoty hluku tepelného čerpadla PZP DYNAMIC jsou hluboko pod limitními hodnotami. Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m od jednotky HP3AWX 16 DYNAMIC je 35 dB.

Nastavení parametrů tepelného čerpadla a topného systému je prostřednictvím dotykového displeje snadné a intuitivní. Provozní stavy a hodnoty, jako i například topný faktor, přehledně zobrazuje sedmi palcový barevný displej. Součástí dodávky je elektrický rozváděč, který zastává funkci řídicí a funkci silového rozváděče. Kromě řízení vlastního provozu tepelného čerpadla, rovněž zajišťuje řízení a regulaci celého vytápěcího systému.

Tepelné čerpadlo je napojeno na akumulační nádobu o objemu 500 l. Z akumulačního zásobníku je topná voda do topného systému odebírána pomocí oběhových čerpadel. V akumulačním zásobníku jsou dále instalována elektrická topná tělesa o výkonu 4 x 6 kW, která slouží jako záložní (bivalentní) zdroj.

 
vyrobilo NetAction.cz