Získejte dotaci na nejúspornější tepelné čerpadlo

Novinkou pro rok 2016 ve výrobním sortimentu společnosti PZP HEATING a.s. jsou tepelná čerpadla DYNAMIC s invertorovou technologií. Toto unikátní tepelné čerpadlo vzduch-voda s energetickou třídou A+++ disponuje vysokým SCOP 4,94 a patří k jednomu z nejtišších tepelných čerpadel na trhu.
 
Společnost PZP HEATING a.s. je vždy o krok napřed, a proto v letošním roce uvedla na trh tepelné čerpadlo vzduch-voda DYNAMIC s plynulou modulací výkonu. Toto zařízení dosahuje vysoké efektivity nejenom řízením výkonu kompresoru, ale také přizpůsobením otáček ventilátoru a oběhového čerpadla. Velmi tichého chodu je dosaženo speciálně navrženými lamelami, použitím ultratichého EC ventilátoru a díky dokonale akusticky izolované kompresorové části.
 
Tepelná čerpadla DYNAMIC jsou dodávána v provedení monoblok. To znamená, že celý chladivový okruh je umístěn ve venkovní jednotce a není třeba do něj při montáži zasahovat. Při instalaci stačí jen připojit jednotku k otopnému systému, čímž se dosáhne časové úspory montáže. Díky regulaci otáček kompresoru je umožněno při instalaci vynechat akumulační nádrž, což snižuje požadavky na místo a také náklady na celou instalaci. Snížili jsme také vedlejší náklady na provoz tepelného čerpadla, protože DYNAMIC nepodléhá povinným prohlídkám těsnosti chladicího okruhu.
 
 

Povinnost doložení zdroje hluku stavebnímu úřadu

V letošním roce také vstoupila v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví zák. č. 258/2000 Sb., která přináší mimo jiné i nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů ve vazbě na ochranu před hlukem. Žadatel ke stavbě rodinného domu bude stavebnímu úřadu předkládat k posouzení zdroje hluku a jejich vliv (provozní činnost, zařízení - tepelné čerpadlo, vzduchotechnika atd.).
 
Vůči sousedovi bychom měli splnit hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku v rámci hygienického limitu na hranici pozemku v podstatě 50 dB v denní době a 40 dB v noční době. Hodnoty hluku tepelného čerpadla DYNAMIC jsou hluboko pod limitními hodnotami. Akustický tlak ve vzdálenosti 5 metrů od jednotky HP3AWX08D je 31 dB.
 

Dotační programy "Nová zelená úsporám" a "Kotlíkové dotace"

Hlavní podmínkou přiznání dotačního titulu je náhrada stávajícího zdroje za nový, registrovaný v dotačním programu. Tepelná čerpadla DYNAMIC jsou již zařazena v Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Seznam registrovaných výrobků naleznete zde.
 
Tepelná čerpadla DYNAMIC musela pro registraci splnit velmi náročné požadavky. Při testování tepelného čerpadla HP3AWX16D byl naměřen na evropském trhu vysoce nadstandardní topný sezónní faktor 4,94 (viz. níže uvedené "Osvědčení o zkoušce"). Zjednodušeně se dá říci, že zákazník získá téměř 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh elektrické energie dodané ze sítě.
 
vyrobilo NetAction.cz