Základní škola Voděrady

Pro stanovení úsporných opatření  byl zpracován energetický audit  jehož účel byl zjištění hodnot energetických a finančních toků, specifikace energetické a finanční náročnosti spojené s realizací navrhovaných opatření, zdůvodněných souborem ekonomických ukazatelů v rozsahu stanoveném metodikou – viz zákon č.406/2000 Sb. a pozdějších znění; vyhláška MPO č.213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ze dne 14. června 2001 ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. ze dne 29. Června 2004.

Obecná charakteristika objektu:

Budovy základní školy ve Voděradech postupně vznikaly v průběhu počátku minulého století. Celý objekt školy je složen z několika celků. Celky jídelny, I. stupeň a II. stupeň jsou navzájem propojeny chodbami.  V současné době je ve škole 100 dětí a 22 osob personálu.
Škola je napojena pouze na distribuční síť NN, proto byla vytápěna elektrickými akumulačními topidly a teplovodní otopnou soustavou, ze zdroje tepla dvou akumulačních elektrokotelen.  Ohřev teplé vody je částečně centrální, částečně lokální z elektrických zásobníků teplé vody. Pro účely projektu je ZŠ rozdělena na dva celky SO 01.1-jídelna, varna, učebny a SO 01.2-učebny, šatny, SO 01.3-tělocvična, učebny.

Tepelné ztráty – výchozí stav:

Objekt SO 01.1 – 105,1kW
Objekt SO 01.2 a objekt SO 01.3 – 193,2kW
Celková spotřeba energie – 1256 GJ/rok

Navržená úsporná opatření:

  • Zateplení obvodového pláště
  • Zateplení střechy
  • Výměna výplní otvorů
  • Zateplení podlahy v tělocvičně
  • Nový zdroj tepla na vytápění (tepelné čerpadlo)
  • Nový ohřev teplé vody (tepelné čerpadlo)


Jako nový zdroj tepla byla navržena tepelná čerpadla systém vzduch-voda (split) a to pro objekt SO 01.1 2x HP3AW 22 SB a pro objekty SO 01.2 a SO 01.3 3x HP3AW 30 SB.

Tepelné ztráty – nový stav:

Objekt SO 01.1 – 74,8kW
Objekt SO 01.2 a objekt SO 01.3 – 136,7kW
Předpokládaná celková spotřeba energie – 253 GJ/rok

Popis zdroje tepla pro objekt SO 01.1:

V tomto objektu byla instalována dvě tepelná čerpadla HP3AW 22 SB (split), která jsou napojena do třech akumulačních nádob o objemu 750 litrů. Výstup z akumulačních nádob je v rozdělovači rozvětven na jednotlivé topné okruhy. Jako bivalentní zdroj tepla byly použity dva elektrokotle o výkonu 45 a 38 kW. Elektrokotle jsou zapojeny paralelně. Ohřev teplé vody je řešen jedním z tepelných čerpadel přes deskový výměník s následným dohřevem v elektroakumulačním zásobníku. Výparníky tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše objektu SO 01.1.

Popis zdroje tepla pro objekt SO 01.2 a SO 01.3:

V tomto objektu byla instalována tři tepelná čerpadla HP3AW 30 SB (split), která jsou napojena do třech akumulačních nádob o objemu 750 litrů. Výstup z akumulačních nádob je v rozdělovači rozvětven na jednotlivé topné okruhy. Jako bivalentní zdroj tepla byly použity tři elektrokotle o výkonu 45kW každý. Elektrokotle jsou zapojeny paralelně. Ohřev teplé vody je řešen jedním z tepelných čerpadel přes deskový výměník s následným dohřevem v elektroakumulačním zásobníku. Výparníky tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše objektu SO 01.2.

 

Napište nám o kalkulaci nezávazně a zdarma

 

 
vyrobilo NetAction.cz