Víceúčelové centrum ELADA v Bystrém

Společnost PZP HEATING a.s. zásobuje energií nově realizovaný projekt víceúčelového centra Církve bratrské - ELADA v Bystrém v Orlických horách. Centrum je navrženo v pasivním energetickém standardu a pro vytápění a chlazení využívá tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda SPLIT o výkonu 36,4 kW. Stavba získala prestižní ocenění - Stavba roku 2014.

Centrum ELADA v Bystrém plní současně hned několik funkcí. Vedle bohoslužeb a veřejně prospěšných aktivit Církve bratrské je zde umístěna také nová mateřská škola. Budovu, která stojí na místě původní modlitebny, postavené v r. 1880, tvoří několik vzájemně propojených částí s různou funkcí a možnostmi využití. Již v září 2011 získala Církev bratrská v Bystrém stavební povolení, v květnu následujícího roku byla zahájena demolice staré modlitebny. V září 2013 byl zahájen provoz nové mateřské školy Trivium Plus a centra ELADA pro veřejnost.

Budovu tvoří dva provozní celky se samostatnými vstupy - v jedné části je modlitebna a klubovny, v druhé pak zázemí pro mateřskou školu, přičemž obě lze podle potřeby a charakteru činností a pořádaných akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna slouží nejen k bohoslužbám, ale i ke společenským a kulturním akcím a dále také k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola s celkovou kapacitou 28 dětí je soukromá a je napojena na stejnojmennou základní školu v Dobřanech.    

Hlavní linie stavby je horizontální, ta je zdůrazněna navíc ještě materiálovým řešením fasád - konkrétně vodorovným modřínovým obkladem. Budova má soudobý moderní a sebevědomý vzhled, ovšem její architektonické ztvárnění je záměrně neokázalé se střídmým výrazem, aby zaujala, ale nestala se příliš výraznou dominantou. Při návrhu byl kladen důraz na civilní ráz, praktické využití stavby a maximální variabilitu.

Návrh tepelného čerpadla PZP

Projektová dokumentace řešila zařízení pro vytápění stavby, ohřev teplé vody a v letním období chlazení provozovatelem určených místností.

Tepelná bilance objektu

Tepelná ztráta 34,7 kW
Ohřev teplé vody 15,0 kW
Vzduchotechnika 17,5 kW
Celkem 67,2 kW

Roční spotřeba energie a paliva

Vytápění 57 372 kWh   20 131 kWh
Ohřev teplé vody 17 883 kWh   7 013 kWh
Vzduchotechnika 27 796 kWh   9 454 kWh
Celkem 103 051 kWh při COP 3 36 598 kWh

Zdrojem pro vytápění/chlazení a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo SPLIT HP3AW 36 SBR, které slouží v zimním období pro vytápění a v létě pro chlazení. K vnitřní jednotce jsou na střeše instalovány dvě venkovní dvouventilátorové jednotky. Vnitřní jednotka je osazena v technické místnosti v 1.PP. Sekundární rozvod z tepelného čerpadla je okruhově zapojen přes akumulační nádobu do topného systému.

Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. Propojení venkovních jednotek a tepelného čerpadla je potrubím z mědi, primární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou - chladivem R404A. Pro akumulaci tepla a chladu a taktování je do systému vřazena akumulační nádoba o objemu 750 litrů. Jako záloha zdroje tepla je v technické místnosti osazen elektrokotel.

Ohřev teplé vody je řešen jedním stojatým zásobníkovým ohřívačem s obsahem 500 litrů, s výměníkem ve tvaru spirály pro připojení na teplovodní systém. Systém vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel a čerpadel na topných okruzích na rozdělovači v technické místnosti. Tepelné čerpadlo bylo dodáno s ovládacím panelem a regulací, která zajišťuje provozní a havarijní zabezpečení zdroje a komunikaci s nadstavbovou regulací. Požadavkem regulace je také řízení šesti okruhů (podlahové vytápění modlitebna, otopná tělesa modlitebna, otopná tělesa školka, podlahové vytápění školka, fancoilové jednotky a vzduchotechnická zařízení) a kaskádové spínání zdrojů tepla.

Provedení SPLIT představuje technicky nejdokonalejší systém tepelných čerpadel vzduch-voda. Hlavní komponenty (kompresor, deskový kondenzátor a řídicí systém) nejsou vystavovány nepříznivým vlivům venkovního prostředí, čímž se výrazně zvyšuje celková životnost zařízení. Samozřejmostí je využití elektronicky řízeného expanzního ventilu (EEV), který je součástí venkovní jednotky. Díky přesně řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla schopna poskytovat stálý potřebný výkon.

 

 

 
vyrobilo NetAction.cz