Úspěšná výstava AQUATHERM 2014

Největší výstava technického zařízení budov v České republice AQUATHERM Praha, byla z našeho pohledu velmi úspěšná.

Areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech hostil 20. jubilejní ročník veletrhu, který byl zaměřen na vytápěcí, ventilační, klimatizační, regulační a ekologickou techniku. Mimo jiné byl na veletrhu silně prezentován program Nová zelená úsporám ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), jehož start je oficiálně naplánován již od 1. dubna 2014.

Snaha organizátora výstavy o obnovení tradice úspěšného veletrhu byla naplněna dle našich očekávání.

Děkujeme všem za návštěvu našeho stánku. Poznatky, které jsme získali při osobní konzultaci, jistě pomohou k další úspěšné vzájemné spolupráci.

 
vyrobilo NetAction.cz