Stát letos spustí třetí vlnu kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí v letošním roce spouští třetí a finální vlnu kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie na ni pošle 3,1 miliard korun. Maximální částka, kterou může zájemce o dotaci získat, je 127 500 korun.

Z příspěvků ministerstva bylo dosud vyměněno 57 000 domácích kotlů a do roku 2020 se plánuje vyměnit ještě dalších 30 000 zastaralých kotlů. Od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány.

Ministerstvo životního prostředí pro 3. vlnu dotací již nepočítá s podporou kombinovaných kotlů na pevná paliva. Hlavním důvodem je to, že vyloučení uhlí je v souladu s energetickou koncepcí a rovněž v souladu s obecnou strategií ministerstva ve smyslu přechodu k obnovitelným zdrojům.

Resort se chce nově zaměřit i na nízkopříjmové skupiny obyvatel v Moravskoslezském kraji. Minimálně další půl miliardu pošle MŽP spolu se třetí vlnou kotlíkových dotací do tohoto kraje na speciální pilotní projekt. Projekt spočívá v tom, že z těchto peněz lidem poskytnou stoprocentní a bezúročnou půjčku na výměnu tepelného zdroje. Ministerstvo si tímto způsobem chce ověřit, jestli domácnosti s nižšími příjmy motivuje k výměně kotle. Pokud bude tento projekt na severní Moravě a ve Slezsku úspěšný, může se rozšířit i do dalších krajů. Například do Ústeckého, kde taktéž žije více slabších rodin.

O přerozdělování peněz rozhodují jednotlivé kraje. Podle předpokladů ministerstva si u nich lidé budou moci o peníze z 3. vlny zažádat na přelomu jara a léta 2019.

Podrobné pokyny pro žadatele naleznete zde.  

 
vyrobilo NetAction.cz