Povinné revize tepelných čerpadel

V reakci na reportáž TV Nova o povinných kontrolách tepelných čerpadel chceme vysvětlit současnou legislativní situaci. Zde uvádíme důležitá fakta, která nebyla v reportáži dne 26.9.2016 zmíněna.
 
Samozřejmě pokrok jde stále kupředu, a to nejen v oblasti techniky, ale i v oblasti ekologie. V oblasti ekologie je to zejména stupňující se požadavek na používání pracovních látek (chladiv) používaných obecně v chladicích zařízeních a tím také v tepelných čerpadlech. Požadavek na snižování ekologické zátěže kotvený do legislativy vytváří tlak na výrobce chladiv a nutí je k vývoji nových chladiv, která pak mohou nabídnout výrobcům zařízení, aby jejich zařízení splňovala legislativní ekologické požadavky. Zcela analogicky se např. vytváří legislativní tlak na výrobce automobilů z hlediska emisí!
 
Podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla.
 
Požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahují do 31. prosince 2016 na zařízení obsahující méně než 3 kg F-plynů nebo hermeticky uzavřená zařízení, která jsou příslušně označena a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů.
 
Limity pro provádění prohlídek jsou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C jsou limity 2,82 kg  a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito přísnějšími limity nastane od 1.1.2017.
 
Všeobecně na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje F-plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.
 
Tepelná čerpadla PZP pro rodinné domy vyráběná firmou PZP HEATING a.s. jsou hermeticky uzavřená a povinné revize se jich téměř netýkají. Níže uvádíme přehled našich produktů včetně výkonově silnějších tepelných čerpadel, kde jsou tyto kontroly nutné.
 
Model
Systém
Chladivo
Ekvivalent CO2
Frekvence zkoušek
hermetický systém AW
R410A
eq CO2 < 10 t
bez kontrol
hermetický systém AW
R410A
eq CO2 < 10 t
bez kontrol
DYNAMIC 16

hermetický

systém

AW

R410A eq CO2 > 10 t

1 x 12

měs.

hermetický systém AW
R410A
eq CO2 > 10 t
1 x 12 měs.
hermetický systém AW
R404A
eq CO2 > 10 t
1 x 12 měs.
split systém AW
R404A
eq CO2 > 10 t
1 x 12 měs.
hermetický systém BW
R407C
eq CO2 < 10 t
bez kontrol
hermetický systém BW
R407C
eq CO2 < 10 t
bez kontrol
hermetický systém BW
R407C
eq CO2 > 10 t
1 x 12 měs.
 
Kontroly těsnosti se provádějí v následujících intervalech:
 
  • u zařízení obsahujících F-plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
  • u zařízení obsahujících F-plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za 6 měsíců, nebo nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.
 
vyrobilo NetAction.cz