Reference

Městská plovárna, Znojmo - Louka

Zábavní, sportovní a odpočinkový komplex, který bude postupně dále rozvíjen do konečné podoby, se prezentuje z pohledu tepelného hospodářství několika prioritami. V České republice se jedná o největší venkovní sezónní plavecké zařízení s ohřívanou vodou s minimální teplotou 25°C ohřívanou pomocí tepelných čerpadel vzduch-voda SPLIT české výroby v kombinaci se solárním systémem.

Technické údaje areálu:

Kondiční bazén

plocha 500 m2

945 m3

Rekreační bazén

plocha 1050 m2

1650 m3

Dětský bazén

plocha 230m2

160 m3

K ohřevu bazénové vody je použito moderní, vysoce efektivní technologie, která má energetickou i ekologickou podporu v zemích EU. Tepelné zdroje představují nízkou ekologickou zátěž a jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

11 ks tepelných čerpadel vzduch-voda SPLIT TCLM 33.9 P:

Využívá se zde teplota okolního vzduchu v součinnosti s hermetickým kompresorem SCROLL a nutnými prvky okruhu tepelného čerpadla. Díky příznivým klimatickým podmínkám v době provozu areálu koupaliště je dosahováno vysokého topného faktoru tepelného čerpadla 4-5, což je poměr získané energie k energii spotřebované.

 

Napište nám o kalkulaci nezávazně a zdarma

 

 
vyrobilo NetAction.cz