Obchodní informace

Identifikační údaje společnosti:

Obchodní firma: PZP HEATING a.s.
Sídlo: č. p. 149, 517 93 Dobré
IČ: 28820614
DIČ: CZ28820614
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110798104 / 2700

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2999. Zápis dne 1. července 2011.

 
vyrobilo NetAction.cz