Novinky v programu Nová zelená úsporám

Od 1. dubna spustilo MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce:

  • v letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.

  • nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).

  • nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.

  • nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.

  • rychlejší administrace – tři týdny na schválení žádosti, tři týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, tři týdny na vyplacení dotace.

  • nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.

  • výše dotace u rodinných domů až 50 %, u bytových domů až 20 % z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.

  • realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

  • žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015.

 
vyrobilo NetAction.cz