Tepelná čerpadla pro bytové domy

Tepelná čerpadla pro bytové domy

03/04/2019

Bytové domy

Při aktuálním trendu snižování spotřeb energií a snahou o náhradu klasických zdrojů tepla za alternativní zdroje energie je zcela jistě zajímavá koncepce řešící vytápění a ohřev teplé vody v bytových domech tepelnými čerpadly.

Dalším důvodem jsou stále rostoucí ceny z centrálního zásobování teplem pro bytové domy. Vhodnou alternativou oproti CZT je instalace tepelného čerpadla nejčastěji systému vzduch-voda, neboť pro systém země-voda není většinou v okolí domu ve vlastnictví investora dostatečný pozemek. V úvahu tedy připadá umístění tepelného čerpadla na střechu, na stěnu nebo vedle domu.

Pokud je teplo do objektu dodáváno z centrálních tepláren, stoupá navíc množství vyrobené energie potřebné k vytápění a ohřevu teplé vody v objektech o teplo potřebné k pokrytí tepelné ztráty distribucí tepla vně objektu mezi teplárnou a bytovým domem. Teplovody vystavěné v minulosti bývají v dnešní době již zastaralé a při transportu tepla mimo objekt na dlouhé vzdálenosti dochází k poměrně velkým ztrátám. Tato ztráta v distribuční soustavě je pak promítnuta do výsledné ceny tepla, která může být v konečném důsledku vyšší než teplo vyrobené lokálními zdroji.

Cena tepla z CZT se v rámci České republiky v závislosti na jednotlivých dodavatelích a druzích primárního paliva podstatně liší a pohybuje se v rozmezí 400 - 1000 Kč/GJ.

Výměna zdroje tepla na vytápění, případně přípravu teplé vody, pak může přinést významnou úsporu provozních nákladů.

Naším cílem je nalezení tepelně i finančně nejvhodnějšího řešení úspor tepelné energie u bytových domů.

Proč přejít na tepelné čerpadlo?

  • Úspora provozních nákladů pro domácnosti
  • Nezávislost na monopolních dodavatelích energií
  • Spotřeby a ceny pod kontrolou
  • Zhodnocení nemovitosti
  • Možnost čerpání dotace

Běžně je reálná návratnost investice do tepelných čerpadel oproti CZT 4 až 5 let. Důležitou roli v provozních nákladech hraje také celková životnost tepelného čerpadla. Ta významně závisí na kvalitě jeho klíčové součásti – kompresoru a na všech dalších komponentech, které jsou vyráběny výhradně v Evropě. Tepelné čerpadlo se značkou PZP vydrží pracovat bez poruchy minimálně 20 let. To představuje mnohem delší období, než je doba jeho celkové finanční návratnosti. Jde tedy o velmi výhodné zhodnocení investičních prostředků.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.