Dimenzování výkonu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se jako každý jiný zdroj tepla dimenzuje tak, aby pokrylo tepelné ztráty daného objektu. Tepelné ztráty se počítají dle stanovených kritérií pro určitou venkovní teplotu.

Při návrhu tepelného čerpadla je třeba respektovat tato kritéria:

  • Poměr úspory energie je závislý na velikosti tepelného čerpadla (jeho celkovém příkonu).
  • Pro zvýšení životnosti tepelného čerpadla je nutné minimalizovat počet startů kompresoru.
  • Snaha snížit náročnost investice (posouzení pořizovacích a provozních nákladů).

K návrhu optimálního výkonu tepelného čerpadla je potřeba znát:

  • celkovou potřebu tepla na vytápění (tepelnou ztrátu domu)
  • potřebu tepla pro ohřev teplé vody
  • zvolenou otopnou soustavu (podlahové vytápění / radiátory)
  • volbu doplňkového zdroje tepla
  • lokalitu a nadmořskou výšku (teplotní oblast)
  • požadavky investora a provoz objektu

Bivalentní systém

Tepelné čerpadlo není jediným zdrojem tepla. Pracuje v kombinaci s doplňkovým zdrojem tepla – např. s elektrokotlem, plynovým kotlem, olejovým kotlem apod. Tepelné čerpadlo je základním a hlavním zdrojem tepla, který pracuje po celou dobu topného období a doplňkový zdroj tepla doplňuje chybějící topný výkon po nezbytně nutnou dobu.

Bod bivalence

Teplota venkovního vzduchu, při které je topný výkon tepelného čerpadla roven tepelným ztrátám objektu. Při poklesu teploty venkovního vzduchu pod tuto hodnotu je k tepelnému čerpadlu připnut doplňkový zdroj tepla.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.