Jak je to nyní s dotacemi na tepelná čerpadla?

Jak je to nyní s dotacemi na tepelná čerpadla?

01/03/2022

Dotace na tepelná čerpadla

Autor článku: Kábrtová Lucie

Dotace na tepelná čerpadlo do 31. 8. 2022

Od 1. 9. 2022 nebude možné používat staré kotle s ručním přikládáním emisní třídy 1 a 2. Pokud zvažujete náhradu tohoto kotle za tepelné čerpadlo, je potřeba vědět, že máte jednu z posledních možností požádat o dotaci a to nejpozději do 31. 8. 2022.

Aktuální dotační programy pro rok 2022

Program Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s limitem 130 000 Kč na zdroj tepla - tepelné čerpadlo.

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Na co lze dotaci čerpat?

Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem?

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti).
 • Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány.
 • Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.
 • U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.

Bližší informace o dotacích získáte na webu Státního fondu životního prostředí (kotlíkové dotace).

Program Nová zelená úsporám 2022

Na co lze dotaci čerpat?

 • Dotaci lze získat na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva nižší než 3. emisní třídy.
 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
 • Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.

Výše dotace:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč.
 • SVT kódy tepelných čerpadel PZP HEATING a.s. naleznete zde – Seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech.

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Za jakých podmínek získáte dotaci?

Zajímají Vás tepelná čerpadla PZP?

Naše produkty si můžete prohlédnout zde – tepelná čerpadla.

Chcete se na něco zeptat?

Chystáte se na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo? Vyplňte náš nezávazný formulář a my se Vám ozveme a rádi Vám poradíme – s výběrem tepelného čerpadla i s dotacemi…

Nezávazný formulář

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.