Přehled nejdůležitějších pojmů u tepelného čerpadla

Přehled nejdůležitějších pojmů u tepelného čerpadla

14/02/2022

Abeceda tepelných čerpadel

Autor článku: Kábrtová Lucie

Přehled pojmů týkající se tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla se neobejdete bez základních znalostí některých technických pojmů a fyzikálních veličin, které určují parametry vytápěné budovy a daného tepelného čerpadla. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Tepelná ztráta domu

Pro správné dimenzování tepelného čerpadla je v první řadě třeba spočítat tepelnou ztrátu domu. Jedná se o množství tepelné energie, která v daném okamžiku uniká celou obálkou budovy, tzn. přes stěny, střechou, okny a dalšími stavebními prvky. Měrnou jednotkou jsou kW. Výpočet tepelné ztráty domu se počítá pro konkrétní teplotu reprezentující extrémní chlad, nebo-li venkovní výpočtovou teplotu dané lokality, kde se stavba nachází. Pro většinu našeho území v ČR se počítá s výpočtovou teplotou -12°C, příp. -15°C.

V případě novějších staveb bývá tepelná ztráta udána v projektové dokumentaci. Tepelné čerpadlo se pak zpravidla navrhuje tak, aby pokrylo 80 % této ztráty.

Topný faktor tepelného čerpadla (COP)

COP nebo-li topný faktor tepelného čerpadla je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru je závislá na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje. Jednoduše řečeno, čím je parametr vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Teplota výstupní vody z tepelného čerpadla

V souvislosti s topným faktorem je třeba brát v úvahu teplotu výstupní vody z tepelného čerpadla, která by měla korelovat s teplotním spádem otopné soustavy. Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Základní měrnou jednotkou je Kelvin, označuje se velkým písmenem K. Jako příklad můžeme uvést otopné těleso, kde pokud je teplota vody v přívodním potrubí 60 °C a teplota vody ve vratném potrubí 45 °C, určíme teplotní spád 60 – 45 = 15 K. Teplotní spád tohoto otopného tělesa se označuje 60/45.

Zeptejte se nás - nezávazně

Máte zájem o tepelné čerpadlo nebo se chcete jen na něco zeptat?

Napište nám…

Přehled pojmů týkající se parametrů budovy

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Tepelná ztráta / tepelný výkon (kW)

Tepelná ztráta respektive tepelný výkon se udává v kW. Skládá se z tepelné ztráty prostupem obálky budovy a větráním.

Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh)

Měrná potřeba tepla na vytápění  se udává kWh. Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy – kWh/(m2.rok), popř. na jednotku objemu vytápěného prostoru – kWh/(m3.rok). Jde o energetický výstup z objektu, který je dán ztrátami obálky. Potřeba tepla tedy vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).

Teplotní spád vytápění (°C)

Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Běžně se uvádí teplotní spád u otopných těles, kotlů, tepelných čerpadel aj. Pokud je teplota vody v přívodním potrubí do otopného tělesa 90 °C a teplota vody ve vratném potrubí 70 °C, pak je teplotní spád 90 – 70 = 20 K. V odborné literatuře se označuje 90/70.

Parametry tepelných čerpadel

Výkon tepelného čerpadla (kW)

Co znamená označení např. A7/W35?

  • A7 – teplota vzduchu 7°C
  • W35 – teplota výstupní vody 35°C
  • A-7/W55, A-15/W55 – solidní výrobci udávají i výkon tepelného čerpadla a COP při nízkých teplotách.
  • COP – topný faktor tepelného čerpadla
  • SCOP – sezónní topný faktor tepelného čerpadla

Sezónní topný faktor SCOP je průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě popisuje tzv. topný faktor (COP). Ten udává, kolikrát více tepla bylo do domu dodáno, než kolik bylo odebráno elektřiny z elektrické sítě.

Nastínili jsme si zde nejdůležitější kritéria pro správný výběr tepelného čerpadla. Pokud se chcete poradit nebo dozvědět více, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí našeho formuláře:

Zeptejte se nás - nezávazně

Máte zájem o tepelné čerpadlo nebo se chcete jen na něco zeptat?

Napište nám…

Štítky

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 733 166 183 - servis

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.