Kotlíkové dotace jsou zpět

Kotlíkové dotace jsou zpět

27/08/2021

Dotace na tepelná čerpadla

Autor článku: Kábrtová Lucie

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95 % dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012.

Kotlíkové dotace od roku 2021

Dotována bude výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy. Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021.

A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

 • k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis. vyměněných kotlů

B) Dotace pro ostatní domácnosti

 • k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

Díky kotlíkovým dotacím bude vyměněno dalších 150 000 kotlů.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti, maximálně 170 900 Kč čistého výdělku v roce 2020 (14 242 Kč měsíčně).

Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů domácnosti, včetně dětí.

Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou vždy považovány za nulové.

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s maximálním limitem:

 • 130 000 Kč na tepelné čerpadlo

Modelový příklad: Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí

Rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že každý rodič mohl vydělávat až 28 484 Kč čistého měsíčně.

 

Příjem a proplácení žádostí:

 • příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022
 • žadatelé budou moci využít jak financování ex post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje
 • domácnosti s vyššími příjmy si budou moci požádat o kotlíkovou dotaci s nižší mírou dotace v programu Nová zelená úsporám.

Dotace pro ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

 • výše příjmů není rozhodující, žádat může každý
 • nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky
 • on-line příjem žádostí přes www.novazelenausporam.cz 
 • spuštění příjmu žádostí na přelomu září/ října 2021
 • možnost kombinace s dalšími opatřeními v rámci jedné žádosti (zateplení, hospodaření s vodou, instalace OZE , …) komplexní projekty finančně zvýhodněny
 • pouze ex-post financování - vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Dotace 50 % ze způsobilých výdajů s maximálním limitem:

 • 100 000 Kč na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody (max. dotace RD)
 • 80 000 Kč na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (max. dotace RD)
 • 25 000 Kč na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (max. dotace BD / b.j.)

Dokumenty potřebné k podání žádosti

Jak v případě kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy, tak v případě podání žádosti do programu NZÚ bude platit:

 • Formulář žádosti o podporu - bude stručný a intuitivní;
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla;
 • Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován;
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso;
 • Při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.