Kotlíkové dotace jsou zpět

Kotlíkové dotace jsou zpět

27/08/2021

Dotace na tepelná čerpadla

Autor článku: Kábrtová Lucie

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95 % dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012.

Kotlíkové dotace od roku 2021

Dotována bude výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy. Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021.

A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

 • k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis. vyměněných kotlů

B) Dotace pro ostatní domácnosti

 • k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

Díky kotlíkovým dotacím bude vyměněno dalších 150 000 kotlů.

Chcete se na něco zeptat?

Chystáte se na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo? Vyplňte náš nezávazný formulář a my se Vám ozveme a rádi Vám poradíme – s výběrem tepelného čerpadla i s dotacemi…

Nezávazný formulář

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti, maximálně 170 900 Kč čistého výdělku v roce 2020 (14 242 Kč měsíčně).

Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů domácnosti, včetně dětí.

Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou vždy považovány za nulové.

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s maximálním limitem:

 • 130 000 Kč na tepelné čerpadlo

Modelový příklad: Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí

Rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že každý rodič mohl vydělávat až 28 484 Kč čistého měsíčně.

 

Příjem a proplácení žádostí:

 • příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022
 • žadatelé budou moci využít jak financování ex post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje
 • domácnosti s vyššími příjmy si budou moci požádat o kotlíkovou dotaci s nižší mírou dotace v programu Nová zelená úsporám.

Dotace pro ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

 • výše příjmů není rozhodující, žádat může každý
 • nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky
 • on-line příjem žádostí přes www.novazelenausporam.cz 
 • spuštění příjmu žádostí na přelomu září/ října 2021
 • možnost kombinace s dalšími opatřeními v rámci jedné žádosti (zateplení, hospodaření s vodou, instalace OZE , …) komplexní projekty finančně zvýhodněny
 • pouze ex-post financování - vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Dotace 50 % ze způsobilých výdajů s maximálním limitem:

 • 100 000 Kč na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody (max. dotace RD)
 • 80 000 Kč na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (max. dotace RD)
 • 25 000 Kč na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (max. dotace BD / b.j.)

Dokumenty potřebné k podání žádosti

Jak v případě kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy, tak v případě podání žádosti do programu NZÚ bude platit:

 • Formulář žádosti o podporu - bude stručný a intuitivní;
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla;
 • Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován;
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso;
 • Při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.