Naše tepelná čerpadla PZP

Tepelná čerpadla PZP splňují nejnáročnější požadavky. Jedná se o plně český produkt z výrobního závodu v Dobrém u Dobrušky. Každý výrobek je pečlivě testován. Zde se dozvíte, proč jsou naše tepelná čerpadla špičkové kvality a co nabízí.

Potřebujete radu?

+420 733 166 183 - servis/ nebo +420 494 664 203 - obchodní oddělení

info@pzpheating.cz

V čem jsou tepelná čerpadla PZP lepší? Aneb technologické řešení našich čerpadel

Optimální provoz topení a chlazení podle venkovních podmínek

Optimální provoz topení a chlazení podle venkovních podmínek

Na základě energetické náročnosti vytápěné budovy se v systému nastaví tzv. "křivka topení". Jedná se o vztah mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody. Správně nastavená topná křivka nám zajistí optimální provoz tepelného čerpadla, při kterém nedochází ke zbytečnému přetápění otopné soustavy. V praxi to znamená, že v teplejších dnech se udržuje v otopné soustavě voda chladnější a naopak v chladných dnech voda teplejší.

Tepelná čerpadla s funkcí chlazení mají k dispozici nastavitelnou křivku chlazení, která udává optimální teplotu chladící vody na základě venkovní teploty.

Ohřev teplé vody

Tepelné čerpadlo umí zajistit stálou komfortní teplotu teplé vody. Uživatel má k dispozici týdenní časový program, pomocí něhož může nastavit požadovanou teplotu teplé vody v průběhu dne. Teplá voda tak bude k dispozici vždy ve správný čas a nebude docházet ke zbytečnému ohřevu například v noci, kdy je spotřeba teplé vody minimální.

V případě požadavku ohřevu teplé vody převyšující možnosti tepelného čerpadla, systém využije jiných zdrojů tepla.

Samozřejmostí je ohřev teplé vody proti bakterii Legionella. V pravidelných týdenních intervalech systém automaticky zvyšuje teplotu teplé vody na více než 60°C, aby došlo k úhynu bakterií.

Ohřev teplé vody
Řízení topných okruhů a ohřev bazénové vody

Řízení topných okruhů a ohřev bazénové vody

Tepelné čerpadlo umí nezávisle řídit jednotlivé topné okruhy. Ty lze řídit termostaty, časovými programy nebo automaticky.

U každého okruhu podlahového vytápění je možnost nastavení topné křivky, pro dosažení maximálního komfortu s minimální energetickou náročností.

Tepelné čerpadlo umí zajistit ohřev vody v bazénu a provoz filtrace dle týdenního časového programu.

Týdenní časové programy

Časový program je ovládací prostředek, který je využíván v různých funkcích řízení tepelného čerpadla. Jeho rozlišení je v 15 minutových intervalech. Časový program lze využít ve funkcích:

 • Ultra tichý provoz tepelného čerpadla v nočních hodinách
 • Provoz oběhových čerpadel topných okruhů
 • Úrovně teplot v topném systému
 • Úrovně teplot ohřevu teplé vody
Týdenní časové programy
Řízení provozu jiných zdrojů tepla

Řízení provozu jiných zdrojů tepla

Provoz tepelného čerpadla může být limitován fyzikálními vlastnostmi zařízení. Například:

 • Velmi nízká venkovní teplota
 • Velmi vysoká venkovní teplota
 • Velmi nízká teplota vody
 • Velmi vysoká teplota vody

V těchto případech tepelné čerpadlo automaticky řídí jiné zdroje tepla pro zachování komfortu.

Možnost řídit provoz tepelného čerpadla nadřazeným systémem

Tepelná čerpadla disponují otevřeným protokolem Modbus TCP, který je poskytován projektantům nadřazených systémů inteligentních budov. Prostřednictvím protokolu lze řídit veškeré obvyklé funkce tepelného čerpadla.

Možnost řídit provoz tepelného čerpadla nadřazeným systémem
Možnost vzdáleného ovládání tepelného čerpadla

Možnost vzdáleného ovládání tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou standardně vybavena možností připojení k internetu. Regulátor tepelného čerpadla je síťové zařízení s vlastní IP adresou. Vzdálené spojení s tepelným čerpadlem lze realizovat i bez nutnosti veřejné IP adresy. V internetovém prohlížeči pak lze zobrazit webové rozhraní tepelného čerpadla. Toto spojení lze uskutečnit z počítače, notebooku, tabletu, smartphonu atd. Servisní technik může celý systém vzdáleně nastavovat, kontrolovat a diagnostikovat. Vy sami můžete, ať jste kdekoliv, kontrolovat provozní stav tepelného čerpadla, nebo jej přímo ovládat.

Příprava pro připojení do inteligentních sítí SG ready

"SG Ready" (Smart Grid) je inteligentní varianta řízení dle tarifu elektrické energie. Provoz tepelného čerpadla tak umožňuje reagovat na aktuální zvýhodněné ceny elektrické energie.

Příprava pro připojení do inteligentních sítí SG ready
Efektivní systém odtávání

Efektivní systém odtávání

Na základě dlouholetých zkušeností našeho vývojového týmu a mnoha měření ve speciálním testovacím zařízení, byl vyvinut náš vlastní algoritmus odtávání. Použitím hydrofilního povrchu výparníku dosahujeme dokonalého stékání kondenzátu. Optimalizace četnosti a doby trvání odtávání se výrazně projevuje na efektivním provozu tepelného čerpadla.

Ochrana zařízení a bezpečnostní funkce

Samozřejmostí je integrace funkcí, které zajišťují bezpečný chod a dlouhou životnost nejen tepelného čerpadla, ale i dalších zařízení v systému:

 • Kontrola kvality elektrické sítě (sled fází, kontrola podpětí a přepětí)
 • Anticyklická ochrana tepelného čerpadla a dalších zdrojů tepla
 • Ochrana proti zamrznutí
 • Ochrana proti příliš horké vodě jiného zdroje tepla
 • Automatická ochrana proti “zalehnutí” oběhových čerpadel
 • A další …
Ochrana zařízení a bezpečnostní funkce

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.