Královéhradecký kraj bude v září opět přijímat žádosti na kotlíkové dotace

Královéhradecký kraj bude v září opět přijímat žádosti na kotlíkové dotace

24/08/2020

Dotace na tepelná čerpadla

Autor článku: Kábrtová Lucie

Od 2. září 2020 spouští Královéhradecký kraj poslední vlnu kotlíkových dotací. O kotlíkové dotace bude moci zažádat 1800 domácností. V této výzvě bude k dispozici bezmála 42 milionů korun.

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí vyjednalo s EU možnost pro české domácnosti vyměnit staré neekologické kotle na pevná paliva za moderní zdroje tepla – např. tepelná čerpadla.
Vznikl tak program – kotlíkové dotace, v jehož rámci MŽP poskytne do roku 2020 více jak 10 miliard korun na výměnu 80 až 100 tisíc teplovodních kotlů, které neplní emisní požadavky alespoň třetí třídy. Celý program byl od počátku naplánován do tří vln.

Jak bude řešena podpora v rámci tohoto programu?

Podpora bude poskytnuta jednou z následujících forem (případně kombinací obou):

  • Ex post (zpětně) - finanční prostředky budou převedeny bezhotovostně na účet příjemce po předložení dokladů prokazujících vznik příslušného nákladu a úhradu odpovídajícího výdaje (kopie faktury za dodávky, služby a stavební práce, soupis provedených prací, kopie výpisu z bankovního účtu příjemce dotace nebo kopie pokladního příjmového dokladu), příp. čestné prohlášení o provedení prací svépomocí (v tom případě bude nárokován pouze pořízený materiál).
  • Modifikovaná Ex ante (zálohová platba) - finanční prostředky budou převedeny bezhotovostně na účet příjemce na základě předložení zálohové faktury, příjemce bude mít následně povinnost provést úhradu faktury dodavateli v její celkové výši, tj. včetně vlastního spolupodílu do 10 pracovních dnů od obdržení částky dotace. Úhradu celé zálohové faktury příjemce doloží poskytovateli nejpozději do 15 pracovních dnů od provedení úhrady výpisem z bankovního účtu uvedeného ve Smlouvě.

Máte zájem o tepelné čerpadlo s dotací?

V rámci programu Kotlíkové dotace můžete získat finanční podporu až 80 % ceny tepelného čerpadla (nejvýše však 120 tis. Kč). Pokud máte zájem, kontaktujte nás a my vám s vyřízením dotace na vaše tepelné čerpadlo poradíme.

Zeptejte se nás - nezávazně

Máte zájem o radu s dotačním programem Kotlíkové dotace nebo se chcete jen na něco zeptat?

Napište nám. Nezávazně…

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.