Jak vybrat vhodné umístění tepelného čerpadla?

Jak vybrat vhodné umístění tepelného čerpadla?

08/07/2020

Abeceda tepelných čerpadel

Autor článku: Filip Hofman

předchozím článku jsme se věnovali problematice hlučnosti tepelného čerpadla. Nyní si přiblížíme, jaký vliv na okolí má levné, hlučné tepelné čerpadlo a kvalitní, tiché tepelné čerpadlo.

Důležité je dodržení prostoru okolo tepelného čerpadla

Vhodné umístění tepelného čerpadla je velmi důležité z hlediska šíření hluku vůči okolní zástavbě. Pro správnou funkci by zadní stěna s výparníkem, přes který je nasáván vzduch z venkovního prostředí, měla být umístěna alespoň 30 centimetrů od objektu. Před samotným ventilátorem, který vyfukuje ochlazený vzduch je doporučeno zachovat volný prostor min. 3 metry. Docílíme tím toho, že se zvuk nebude odrážet a rezonovat. Neméně důležitá je poloha vůči sousedním objektům, kde bychom měli dodržovat hygienickým úřadem stanovené normy.

Zadní stěna s výparníkem, za kterým by měl být prostor minimálně 30 cm.

Zeptejte se nás - nezávazně

Máte zájem o tepelné čerpadlo nebo se chcete jen na něco zeptat?

Napište nám…

Hluková mapa - porovnání běžného tepelného čerpadla s čerpadlem PZP

Na schématech hlukové mapy vidíme porovnání běžného tepelného čerpadla s výrobkem PZP. Hodnota naměřená ve vzdálenosti dvou metrů od okna obytné místnosti nesmí přesáhnout 40dB, což je u běžných TČ v dané situaci téměř nemožné.

Běžné tepelné čerpadlo s hladinou akustického výkonu 67dBA

Tepelné čerpadlo PZP Dynamic – ideální pro instalace do 13 kW tepelné ztráty

Naopak z tohoto druhého schématu je patrné, že tepelné čerpadlo PZP můžeme umístit i do bezprostřední blízkosti obytných prostor jako je tomu i u řadového domu na fotografii a nemusíme se bát, že by někoho rušilo.

Rozdíl v hlučnosti je zásadní

Z výše uvedených znázorněných situací je patrné, že u běžného tepelného čerpadla je hladina akustického tlaku 40dB(A) až v 8,8m a u tepelného čerpadla PZP už v jednom metru. To znamená, že při instalaci běžného tepelného čerpadla musí být vedlejší objekt vzdálen necelých 11m od tepelného čerpadla. V případě instalace tepelného čerpadla Dynamic může být instalováno čerpadlo od objektu již ve vzdálenosti 3m.

U tepelných čerpadel PZP nedochází vlivem stárnutí ke zvyšování jejich hlučnosti

V rámci stárnutí tepelného čerpadla většinou dochází ke zvyšování jeho hlučnosti. Toho se u výrobků PZP vzhledem k jejich kvalitnímu technickému provedení a předpokládané dlouhé životnosti nemusíte obávat. Důkazem mohou být některá naše instalovaná TČ, která jsou v provozu téměř 25 let. Nezapomínejte, že nevhodné umístění TČ a jeho následná hlučnost, která se může projevit až po delší době, může vést až k nařízení odstranění stavby nebo k realizaci finančně náročných protihlukových opatření. Ale o tom až příště…

Tepelná čerpadla PZP jsou díky své kvalitě a dobré zkušenosti našich zákazníků instalována po celé České republice i mimo ní. Využijte toho při výběru tepelného čerpadla a kontaktujte naše obchodní zástupce s poptávkou zdarma popř. se nechte inspirovat našimi realizacemi. V dalším článku, který připravujeme se dočtete o tom, jak postupovat v situacích, kdy se vypořádáváte s hlučným tepelným čerpadlem souseda.

Štítky

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 733 166 183 - servis

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.