Povinné revize tepelných čerpadel

Povinné revize tepelných čerpadel

Samozřejmě pokrok jde stále kupředu, a to nejen v oblasti techniky, ale i v oblasti ekologie. V oblasti ekologie je to zejména stupňující se požadavek na používání pracovních látek (chladiv) používaných obecně v chladicích zařízeních a tím také v tepelných čerpadlech. Požadavek na snižování ekologické zátěže kotvený do legislativy vytváří tlak na výrobce chladiv a nutí je k vývoji nových chladiv, která pak mohou nabídnout výrobcům zařízení, aby jejich zařízení splňovala legislativní ekologické požadavky. Zcela analogicky se např. vytváří legislativní tlak na výrobce automobilů z hlediska emisí!

Podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla.

Požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahují do 31. prosince 2016 na zařízení obsahující méně než 3 kg F-plynů nebo hermeticky uzavřená zařízení, která jsou příslušně označena a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů.

Limity pro provádění prohlídek jsou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C jsou limity 2,82 kg a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito přísnějšími limity nastane od 1.1.2017.

Všeobecně na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje F-plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.

Tepelná čerpadla PZP pro rodinné domy vyráběná firmou PZP HEATING a.s. jsou hermeticky uzavřená a povinné revize se jich téměř netýkají. Níže uvádíme přehled našich produktů včetně výkonově silnějších tepelných čerpadel, kde jsou tyto kontroly nutné.

Model Systém Chladivo Ekvivalent CO2 Frekvence zkoušek
ECONOMIC 6 - 14 hermetický systém AW R410A eq CO2 < 10 t bez kontrol
DYNAMIC 08 hermetický systém AW R410A eq CO2 < 10 t bez kontrol
DYNAMIC 16 hermetický systém AW R410A eq CO2 > 10 t 1 x 12 měs.
SPLIT 6 - 36 split systém AW R404A eq CO2 > 10 t 1 x 12 měs.
TERRASMART hermetický systém BW R407C eq CO2 < 10 t bez kontrol
TERRASTAR 5 - 33 hermetický systém BW R407C eq CO2 < 10 t bez kontrol
TERRASTAR 41 hermetický systém BW R407C eq CO2 > 10 t 1 x 12 měs.

Kontroly těsnosti se provádějí v následujících intervalech:

  • u zařízení obsahujících F-plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
  • u zařízení obsahujících F-plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za 6 měsíců, nebo nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.