Chcete tepelné čerpadlo s dotací?

Chcete tepelné čerpadlo s dotací?

Chcete tepelné čerpadlo s dotací?

Jak požádat o kotlíkovou dotaci na výměnu starého kotle aneb krok za krokem k úspěšnému vyřízení dotace.

 1. Jsem vlastníkem rodinného domu, kde mám kotel na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky minimálně 3. emisní třídy).
 2. Vím, jakým zdrojem starý kotel nahradit (včetně uvedení SVT kódu výrobku): Tepelné čerpadlo
 3. Nechám si vypracovat cenovou nabídku na nový zdroj vytápění.
 4. K podání žádosti si připravím následující dokumenty:
 • Písemný formulář žádosti, který najdu ke stažení na webových stránkách příslušného krajského úřadu - Kontakty na kraje
 • Fotografie původního kotle s jeho stávajícím napojením na komín a otopnou soustavu jsou jedním ze základních podkladů ve všech krajích. Dokumentuje se tím splnění základního předpokladu poskytnutí kotlíkové dotace, a to že byl v domě instalován kotel na tuhá paliva. Každý kraj má metodiku pro dokumentaci stávajícího kotle.
 • Písemný souhlas musí být vždy, pokud rodinný dům nebo parcelu pod domem vlastní více majitelů. Pokud se jedná o podílové spoluvlastnictví, musí každý spoluvlastník podepsat písemný souhlas, že souhlasí s výměnou kotle. Souhlas musí podepsat i druhý z manželů, pokud jsou nemovitosti vedeny v SJM.
 • Revizní zpráva na stávající kotel musí být v III. kole vždy součástí žádosti podané v tištěné podobě.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Schválení dotace

Jakmile bude na základě správných podkladů schválena dotace, příslušný krajský úřad předloží smlouvu o poskytnutí dotace. K samotnému proplacení příspěvku bude dále potřeba doložit:

 • kopie faktur a účtenek, ze kterých bude zřejmá souvislost s dotačním programem,
 • doklady o zaplacení všech položek vztahujících se k uznatelným nákladům,
 • fotodokumentaci odpojeného původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
 • fotodokumentaci nového zdroje tepla včetně platného certifikátu výrobku,
 • fotodokumentaci potvrzující instalaci akumulační nádrže se splněným minimálním objemem,
 • protokol o uvedení tepelného čerpadla do trvalého provozu,
 • kopii osvědčení o profesní kvalifikaci,
 • protokol o ekologické likvidaci starého kotle.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Nyní už není na co čekat! Obraťte se na naše odborné technické poradce a s vyřízením dotace Vám rádi pomůžeme. Víme jak na to!

Soubory ke stažení

SVT kódy tepelných čerpadel PZP [294kB, pdf]
DOTACE s námi NEKONČÍ! [659kB, pdf]

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.