Novostavba pro chráněné bydlení Bystré s využitím tepelného čerpadla vzduch-voda typu ECONOMIC

Základní informace o instalaci tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo: 2 x vzduch-voda HP3AWX 08 ECONOMIC
Místo realizace: Bystré, Pardubický kraj
Rok instalace: 2019
Tepelná ztráta: 16,21 kW (při venkovní výpočtové teplotě -15°C)
Otopná soustava: podlahové vytápění 42/32°C, otopná tělesa v koupelnách
Ohřev teplé vody: pro 14 osob
Příslušenství: zásobníky TeV, akumulační nádoby, záložní elektrokotel 12 kW
Využití: vytápění, ohřev teplé vody
Další technologie:  

Pošlete nám nezávaznou poptávku

Můžete nám také poslat poptávku nebo se na cokoliv zeptat pomocí jednoduchého formuláře.

Poslat poptávku

Popis instalace tepelného čerpadla ECONOMIC

Projektová dokumentace vytápění řeší vytápění a přípravu teplé vody objektu, který bude sloužit pro chráněné bydlení s přítomností pečovatelského personálu.

Budova je provozně rozdělena na dvě samostatné bytové jednotky (č.1 a č.2) a prostory pro obsluhující personál (společné prostory).Objekt je přízemní bez podsklepení a bez využití půdních prostor.

V rámci koncepčních porad s investorem, provozovatelem a generálním projektantem byly dohodnuty následující zadávací požadavky:

  • Každá bytová jednotka bude vybavena samostatnou nízkoteplotní otopnou soustavou, obě soustavy budou rovněž zajišťovat vytápění místností personálu.
  • Je požadavek měřitelnosti spotřeby energie pro vytápění a přípravu TV každé bytové jednotky.
  • Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo voda-vzduch, bivalentním zdrojem tepla bude elektrokotel
  • Objekt bude vytápěn teplovodním podlahovým vytápěním
  • Vnitřní teploty místností- standartně dle ČSN
  • Regulaci teploty místností bude zajišťována tzv.regulací IRC (Individual Room Control).tj. regulací jednotlivých místností dle požadavku provozovatele (teplota, čas)

Návrh řešení zdroje tepla:

Vzhledem k umístění technických místností na protilehlých koncích budovy (velké vzdálenosti), požadavku na měřitelnost spotřeby tepla jednotlivých bytových jednotek, požadavku na co nejvyšší využití výkonu-účinnosti tepelného čerpadla (hlavně při přípravě TV) a jednoduchosti systému regulace bude každá bytová jednotka vybavena samostatným zdrojem tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda), který bude připravovat otopnou vodu pro vytápění a přípravu TV příslušné bytové jednotky a části prostor pro personál.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 733 166 183 - servis

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.