Výkon tepelného čerpadla

Výkon tepelného čerpadla

Při výběru správného typu respektive výkonu tepelného čerpadla je mimo jiné zásadní tepelná ztráta vytápěného objektu, která záleží na mnoha okolnostech, jako jsou např. zateplení domu, oblast, kde se objekt nachází apod. Důležitá je také požadovaná teplota v jednotlivých místnostech.

Před pořízením tepelného čerpadla je třeba také brát ohled na to, zda bude čerpadlo předehřívat teplou užitkovou vodu či ohřívat vodu v bazénu.

Tepelná ztráta a výkon tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se jako každý jiný topný zdroj dimenzuje tak, aby pokrylo tepelné ztráty daného objektu. Tepelná ztráta domu není konstanta, ale hodnota, která se mění dle venkovní teploty. Například dům s tepelnou ztrátou 10 kW při venkovní teplotě ‑15 °C bude mít při teplotě ‑5 °C tepelnou ztrátu přibližně 7 kW.

Z klimatických poměrů vyplývá, že dům využívá maximálního výkonu tepelného čerpadla jen několik dní v roce. Z tohoto důvodu se tepelné čerpadlo navrhuje na 70 až 80 % výkonu k tepelné ztrátě objektu a zbytek energie dodá bivalentní zdroj tepla. Tím klesnou pořizovací náklady jak na tepelné čerpadlo, tak i na jeho vlastní provoz.

Potřebný výkon tepelného čerpadla už nyní známe, ale jaké tepelné čerpadlo vybrat? Jeden prodejce nabízí pětadvacítku za sto padesát, druhý osmičku za dvě stě tisíc korun. Na první pohled je volba jasná, ale doporučuji věnovat výběru trochu času. Každý výrobce má povinnost parametry svých výrobků ověřit a certifikovat v nezávislých laboratořích. Nechte si předložit protokol o provedené zkoušce, kde je uvedeno, jaký výkon / topný faktor tepelné čerpadlo má za normou stanovených podmínek.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.