Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě

Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě

04/04/2019

Bytové domy

Původní stav

Původní bytový dům pod správou velkého státního podniku, který v domě poskytoval bytové jednotky pro své zaměstnance, má tři vchody s devíti byty ve třech podlažích. Vytápění domu zajišťovala centrální kotelna umístěná v suterénu prvního vchodu. Tepelným zdrojem byly tři plynové kotle, které nabíjely topnou soustavu a zajišťovaly ohřev teplé vody ve třech tisícilitrových zásobnících. V devadesátých letech se v důsledku privatizace dům ocitl v rukou jednotlivých vlastníků a vytápění domu bylo z velké části odpojeno od centrální kotelny a nahrazeno plynovými kotli v jednotlivých bytových jednotkách. Centrální kotelna zůstala v provozu pouze pro první vchod domu, který je novou majitelkou využíván jako ubytovna.

Rekonstrukce kotelny – výběr tepelného zdroje

I když zařízení kotelny nebylo za hranicí životnosti, náklady pro vytápění a ohřev vody byly vysoké, proto se investorka rozhodla kotelnu modernizovat a původní zařízení kotelny nahradit moderním řešením s co nejnižšími provozními náklady. Návrhem řešení a posléze i realizací byla pověřena firma Enco-tepelná technika s.r.o.

Po zjištěné aktuální potřebě tepla a tepelné ztrátě cca 30 kW, byly investorce navrženy tři možné varianty tepelného zdroje pro budoucí kotelnu:

a) Kondenzační kotel
b) Kondenzační kotel v kombinaci se solárním systémem pro ohřev teplé vody
c) Tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody

Po zvážení těchto variant, posouzení vstupní investice a návratnosti systému se investorka rozhodla pro variantu s tepelným čerpadlem.

Návrh tepelného čerpadla

Pro novou kotelnu bylo zapotřebí vybrat tepelné čerpadlo o výkonu 26 až 30 kW, které bude zajišťovat vytápění pro tuto část domu a zároveň ohřívat dostatečné množství vody pro 20 až 25 obyvatel domu. Pozemek pro případnou realizaci zemních kolektorů či vrtů u domu nebyl k dispozici, proto realizační firma Enco-tepelná technika s.r.o. navrhla tepelné čerpadlo vzduch-voda. Použití jednoho tepelného čerpadla SPLIT v požadovaném výkonu nebylo možné z důvodu nutnosti umístění výparníků (špatná konstrukce střechy, k domu nepřiléhá žádný pozemek).

Realizační firma tedy navrhla řešení dvou venkovních kompaktů HP3AWX 14 ARCTIC o celkovém výkonu 28 kW. Topný systém pak byl ještě doplněn záložním zdrojem tepla - elektrokotlem, dvěma 300 litrovými akumulačními nádobami a 800 litrovým zásobníkem teplé vody.

Realizace

Původní kotelna byla kompletně demontována. Venkovní jednotky tepelných čerpadel byly umístěny za pomoci konzolí na vnější zeď domu (cca tři metry nad kotelnu). Tato výška zajišťuje dostatečnou ochranu proti případnému vandalizmu. Kondenzát tepelných čerpadel je sveden za pomoci topných vaniček do dešťové kanalizace. V původní kotelně byly nainstalovány akumulační nádoby a zásobník teplé vody. V nově vzniklém prostoru po původním zařízení si investorka zřídila provozní kancelář.

Zkušenosti s provozem

Systém je v provozu druhou zimu a náklady na vytápění domu klesly oproti původnímu stavu nejen na straně vytápění, ale s ohledem na získanou sazbu elektrické energie D56d i na straně ostatní spotřeby na polovinu. Pořizovací náklad technologie tepelných čerpadel a příslušenství včetně práce a demontáže stávající technologie byl 625.000,- Kč včetně DPH. Díky této investici investor dosáhl ročních úspor necelých 140.000,- Kč. Návratnost provedené investice vychází na 4,5 roku. Klientka je velmi spokojena s uživatelským komfortem nové kotelny a vyzdvihuje nízkou hlučnost tepelných čerpadel. Dům je situován v hustě obydlené části města a nebyla zaznamenána jediná stížnost na hlučnost zařízení.

Datum realizace: prosinec 2013

Dodavatel zařízení: PZP HEATING a.s.

Použitá tepelná čerpadla: systém vzduch-voda AWX ARCTIC

Realizační a servisní firma: Enco-tepelná technika s.r.o.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.