Základní škola Voděrady s využitím tepelných čerpadel vzduch-voda typu SPLIT

Základní informace o instalaci tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo: 2 x vzduch-voda HP3AW 22 SB, 3 x vzduch-voda HP3AW 30 SB
Místo realizace: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
Rok instalace: 2011
Tepelná ztráta: vypočtená tepelná ztráta 211,5 kW (při -15°C)
Otopná soustava: teplovodní otopná soustava
Ohřev teplé vody: přes deskový výměník s následným dohřevem
Příslušenství: viz. popis níže
Využití: vytápění, ohřev teplé vody
Další technologie:  

Pošlete nám nezávaznou poptávku

Můžete nám také poslat poptávku nebo se na cokoliv zeptat pomocí jednoduchého formuláře.

Poslat poptávku

Popis instalace tepelných čerpadel SPLIT

Pro stanovení úsporných opatření byl zpracován energetický audit jehož účel byl zjištění hodnot energetických a finančních toků, specifikace energetické a finanční náročnosti spojené s realizací navrhovaných opatření, zdůvodněných souborem ekonomických ukazatelů v rozsahu stanoveném metodikou – viz zákon č.406/2000 Sb. a pozdějších znění; vyhláška MPO č.213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ze dne 14. června 2001 ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. ze dne 29. Června 2004.

Obecná charakteristika objektu:

Budovy základní školy ve Voděradech postupně vznikaly v průběhu počátku minulého století. Celý objekt školy je složen z několika celků. Celky jídelny, I. stupeň a II. stupeň jsou navzájem propojeny chodbami. V současné době je ve škole 100 dětí a 22 osob personálu.
Škola je napojena pouze na distribuční síť NN, proto byla vytápěna elektrickými akumulačními topidly a teplovodní otopnou soustavou, ze zdroje tepla dvou akumulačních elektrokotelen. Ohřev teplé vody je částečně centrální, částečně lokální z elektrických zásobníků teplé vody. Pro účely projektu je ZŠ rozdělena na dva celky SO 01.1-jídelna, varna, učebny a SO 01.2-učebny, šatny, SO 01.3-tělocvična, učebny.

Tepelné ztráty – výchozí stav:

Objekt SO 01.1 – 105,1kW
Objekt SO 01.2 a objekt SO 01.3 – 193,2kW
Celková spotřeba energie – 1256 GJ/rok

Navržená úsporná opatření:

  • Zateplení obvodového pláště
  • Zateplení střechy
  • Výměna výplní otvorů
  • Zateplení podlahy v tělocvičně
  • Nový zdroj tepla na vytápění (tepelné čerpadlo)
  • Nový ohřev teplé vody (tepelné čerpadlo)

Jako nový zdroj tepla byla navržena tepelná čerpadla systém vzduch-voda (split) a to pro objekt SO 01.1 2x HP3AW 22 SB a pro objekty SO 01.2 a SO 01.3 3x HP3AW 30 SB.

Tepelné ztráty – nový stav:

Objekt SO 01.1 – 74,8kW
Objekt SO 01.2 a objekt SO 01.3 – 136,7kW
Předpokládaná celková spotřeba energie – 253 GJ/rok

Popis zdroje tepla pro objekt SO 01.1:

V tomto objektu byla instalována dvě tepelná čerpadla HP3AW 22 SB (split), která jsou napojena do třech akumulačních nádob o objemu 750 litrů. Výstup z akumulačních nádob je v rozdělovači rozvětven na jednotlivé topné okruhy. Jako bivalentní zdroj tepla byly použity dva elektrokotle o výkonu 45 a 38 kW. Elektrokotle jsou zapojeny paralelně. Ohřev teplé vody je řešen jedním z tepelných čerpadel přes deskový výměník s následným dohřevem v elektroakumulačním zásobníku. Výparníky tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše objektu SO 01.1.

Popis zdroje tepla pro objekt SO 01.2 a SO 01.3:

V tomto objektu byla instalována tři tepelná čerpadla HP3AW 30 SB (split), která jsou napojena do třech akumulačních nádob o objemu 750 litrů. Výstup z akumulačních nádob je v rozdělovači rozvětven na jednotlivé topné okruhy. Jako bivalentní zdroj tepla byly použity tři elektrokotle o výkonu 45kW každý. Elektrokotle jsou zapojeny paralelně. Ohřev teplé vody je řešen jedním z tepelných čerpadel přes deskový výměník s následným dohřevem v elektroakumulačním zásobníku. Výparníky tepelných čerpadel jsou umístěny na střeše objektu SO 01.2.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 733 166 183 - servis

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.