Víceúčelové centrum ELADA v obci Bystré s využitím tepelného čerpadla vzduch-voda typu SPLIT

Základní informace o instalaci tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda HP3AW 36 SBR
Místo realizace: Bystré, okres Svitavy
Rok instalace: 2013
Tepelná ztráta: celkem 67 kW
Otopná soustava: kombinace podlahového vytápění a otopných těles
Ohřev teplé vody: 500 litrů
Příslušenství: akumulační nádoba 750 l, zásobník TeV 500 l
Využití: vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
Další technologie:  

Pošlete nám nezávaznou poptávku

Můžete nám také poslat poptávku nebo se na cokoliv zeptat pomocí jednoduchého formuláře.

Poslat poptávku

Popis instalace tepelného čerpadla SPLIT

Společnost PZP HEATING a.s. zásobuje energií realizovaný projekt víceúčelového centra Církve bratrské - ELADA v Bystrém v Orlických horách. Centrum je navrženo v pasivním energetickém standardu a pro vytápění a chlazení využívá tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda SPLIT o výkonu 36,4 kW. Stavba získala prestižní ocenění - Stavba roku 2014.

Centrum ELADA v Bystrém plní současně hned několik funkcí. Vedle bohoslužeb a veřejně prospěšných aktivit Církve bratrské je zde umístěna také nová mateřská škola. Budovu, která stojí na místě původní modlitebny, postavené v r. 1880, tvoří několik vzájemně propojených částí s různou funkcí a možnostmi využití. Již v září 2011 získala Církev bratrská v Bystrém stavební povolení, v květnu následujícího roku byla zahájena demolice staré modlitebny. V září 2013 byl zahájen provoz nové mateřské školy Trivium Plus a centra ELADA pro veřejnost.

Budovu tvoří dva provozní celky se samostatnými vstupy - v jedné části je modlitebna a klubovny, v druhé pak zázemí pro mateřskou školu, přičemž obě lze podle potřeby a charakteru činností a pořádaných akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna slouží nejen k bohoslužbám, ale i ke společenským a kulturním akcím a dále také k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola s celkovou kapacitou 28 dětí je soukromá a je napojena na stejnojmennou základní školu v Dobřanech.

Návrh tepelného čerpadla

Projektová dokumentace řešila zařízení pro vytápění stavby, ohřev teplé vody a v letním období chlazení provozovatelem určených místností.

Tepelná bilance objektu:

  • tepelná ztráta 34,7 kW
  • ohřev teplé vody 15,0 kW
  • vzduchotechnika 17,5 kW

Celkem 67,2 kW

Roční spotřeba energie a paliva:

  • vytápění 57 372 kWh 20 131 kWh
  • ohřev teplé vody 17 883 kWh 7 013 kWh
  • vzduchotechnika 27 796 kWh 9 454 kWh

Celkem 103 051 kWh při COP 3 36 598 kWh

Zdrojem pro vytápění/chlazení a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo SPLIT HP3AW 36 SBR, které slouží v zimním období pro vytápění a v létě pro chlazení. K vnitřní jednotce jsou na střeše instalovány dvě venkovní dvouventilátorové jednotky. Vnitřní jednotka je osazena v technické místnosti v 1.PP. Sekundární rozvod z tepelného čerpadla je okruhově zapojen přes akumulační nádobu do topného systému.

Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. Propojení venkovních jednotek a tepelného čerpadla je potrubím z mědi, primární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou - chladivem R404A. Pro akumulaci tepla a chladu a taktování je do systému vřazena akumulační nádoba o objemu 750 litrů. Jako záloha zdroje tepla je v technické místnosti osazen elektrokotel.

Ohřev teplé vody je řešen jedním stojatým zásobníkovým ohřívačem s obsahem 500 litrů, s výměníkem ve tvaru spirály pro připojení na teplovodní systém. Systém vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel a čerpadel na topných okruzích na rozdělovači v technické místnosti. Tepelné čerpadlo bylo dodáno s ovládacím panelem a regulací, která zajišťuje provozní a havarijní zabezpečení zdroje a komunikaci s nadstavbovou regulací. Požadavkem regulace je také řízení šesti okruhů (podlahové vytápění modlitebna, otopná tělesa modlitebna, otopná tělesa školka, podlahové vytápění školka, fancoilové jednotky a vzduchotechnická zařízení) a kaskádové spínání zdrojů tepla.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 494 664 203

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.