Základní škola Opočno s využitím tepelných čerpadel vzduch-voda typu SPLIT

Základní informace o instalaci tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo: 3 x vzduch-voda HP3AW 36 SB
Místo realizace: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
Rok instalace: 2018
Tepelná ztráta: vypočtená tepelná ztráta 132 kW (při -15°C)
Otopná soustava: otopná tělesa se spádem 50°C/40°C
Ohřev teplé vody: 880 litrů
Příslušenství: akumulační nádoba 1000 l, 2 x zásobník TeV 440 l
Využití: vytápění, ohřev teplé vody
Další technologie:  

Pošlete nám nezávaznou poptávku

Můžete nám také poslat poptávku nebo se na cokoliv zeptat pomocí jednoduchého formuláře.

Poslat poptávku

Popis instalace tepelných čerpadel SPLIT

V posledních době se z logických důvodů začínají investoři zajímat o snížení nákladů na vytápění a ohřev vody v objektech. Jinak tomu není ani u obecních zařízení, jakým je Základní škola Opočno. Tři tepelná čerpadla PZP systému vzduch-voda zde zajišťují bezproblémový provoz vytápění a přípravu teplé vody.

Základní škola Opočno

Cílem projektu byl přechod z vytápění elektrickými akumulačními kamny na obnovitelný zdroj energie – tepelná čerpadla vzduch-voda, včetně realizace nízkoteplotní otopné soustavy. Tímto opatřením došlo k úspoře elektrické energie a ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Obecná charakteristika objektu

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, stupeň těsnosti obvodového pláště 2, stupeň zastínění je mírné. Vytápění bude provozováno nepřerušovaně s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce objektu.

Tepelná bilance objektu:

  • Tepelná ztráta 132 kW
  • Ohřev teplé vody 25 kW

Roční spotřeba energie a paliva:

  • Vytápění 570 GJ/rok

Zdroj tepla:

  • Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody jsou tři tepelná čerpadla HP3AW36SB v děleném provedení SPLIT

Celkové parametry zdroje při A2/W35:

  • Výkon 109,2 kW
  • Příkon 30,3 kW
  • Topný faktor 3,6

Hlučnost:

  • Snížené otáčky: 1 m – 52 dB(A); 5 m – 38 dB(A); 10 m – 32 dB(A)
  • Standardní otáčky: 1 m – 57 dB(A); 5 m – 43 dB(A); 10 m – 37 dB(A)

Ke každé vnitřní jednotce jsou na pozemku stavby ve dvorní části instalovány dvě venkovní dvou-ventilátorové jednotky. Externí výparníky jsou osazeny na základech z betonových tvárnic. Vnitřní jednotky jsou osazeny v technické místnosti v suterénním prostoru objektu.

Sekundární rozvod z tepelných čerpadel je okruhově zapojen přes akumulační nádobu 1000 l do topného systému. Je uvažováno s využitím teplených čerpadel pro zimní provoz, v letním období bude provozováno pouze jedno tepelné čerpadlo pro ohřev TeV. Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. Propojení venkovních a vnitřních jednotek je provedeno potrubím z mědi, primární okruh je naplněn chladivem. Jako záloha zdroje tepla je v technické místnosti osazen elektrokotel o výkonu 108,0 kW. Zařízení je instalováno v technické místnosti v suterénu objektu.

Regulace topného výkonu:

Tepelná čerpadla s ovládacím panelem zajišťují provozní a havarijní zabezpečení zdroje a komunikaci s nadstavbovou regulací. Nadstavbová regulace je součástí řídících teplených čerpadel a zajistí kompletní výkonovou regulaci na topných větvích otopné soustavy. Je uvažováno s kaskádou dvou řídících tepelných čerpadel, která zároveň spíná dva stupně bivalentního zdroje s jedním podřízeným tepelným čerpadlem. Požadavkem regulace je řízení čtyř okruhů pro vytápění a kaskádové spínání zdrojů tepla.

Regulace topného výkonu okruhů pro otopná tělesa je zajištěna oběhovými čerpadly a třícestnými směšovacími ventily. Teplotní spád pro otopná tělesa je 50/40°C.

Ohřev teplé vody:

Ohřev teplé vody je zajištěn dvěma zásobníkovými ohřívači s elektrickou vložkou o výkonu 5 kW. Každý zásobník disponuje objemem 440 l s výhřevnou plochou výměníku 6,2 m2.

V důsledku instalace obnovitelného zdroje energie a nového otopného systému bylo dosaženo nižší roční spotřebované energie na vytápění min. o 20 % oproti původnímu stavu a také došlo ke snížení úniku škodlivých emisí CO2, dále tuhých znečišťujících látek a NOx. Výhodou rekonstrukce je také automatická regulace otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář a pošlete nám nezávaznou poptávku.

Poslat nezávaznou poptávku

Potřebujete radu?

+420 494 664 203

info@pzpheating.cz

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.