Kotlíkové dotace - nejvyšší dotace na tepelná čerpadla

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. Od 14. srpna mohou žadatelé o dotaci podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci 16-ti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. Na žadatele čeká v první vlně přes 12 miliard korun. Prioritně nejvyšší prostředky půjdou na zlepšení kvality ovzduší, čištění vod a opatřením proti povodním a suchu. Kraje tak mohou podávat žádosti o prostředky na tzv. kotlíkové dotace.
 

Kotlíkové dotace 2015: podmínky a podrobnosti

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní tepelná čerpadla.
 
Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou měrou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů.
 
Vhodnou náhradou jsou tepelná čerpadla PZP, která splňují minimální topné faktory a zároveň přísné parametry stanovené Evropskou komisí. Nezatěžují životní prostředí a jejich provoz je méně finančně i fyzicky náročný než u kotle na pevná paliva. V novém programu je nejvyšší dotace vyčleněna právě na výměnu za tepelné čerpadlo.
 
Výše podpory
  • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150.000,- Kč.
  • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
  • Pro tepelná čerpadla je stanovena výše podpory 80 % způsobilých výdajů, tj. 120.000,- Kč. Ve vybraných lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší je výše podpory 85 % způsobilých výdajů, tj. 127.500,- Kč.
  • Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20.000,- Kč.
 
Základní podmínky
  1. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
  2. Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
  3. Dotace budou občanům poskytovat kraje. Ty se musí do 30. září letošního roku přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí.
  4. Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.
 
Požadavky na energetickou třídu rodinného domu

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, bude nutné spolu s výměnou kotle provést další technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. mikro-energetická opatření). Nejsou přitom nutné velké zásahy, stačí i zateplení střechy nebo výměna oken. Když se majitel domu rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám.

 
V jaké energetické kategorii je Váš dům?

Podle názoru odborníků je až 80 % rodinných domů v kategorii F a G, tedy energeticky nevyhovujících. Jako dobrý výsledek se naopak považují první tři třídy. Mimochodem novostavba třídy D a horší by vůbec nedostala stavební povolení, protože by neodpovídala požadovaným normám. Obecně lze říci, že na třídu A se dostanou pouze domy postavené v pasivním standardu. Třídě B pak odpovídají nízkoenergetické domy a třídě C běžné moderní úsporné domy.

Energetické třídy budov a měrná roční spotřeba energií:

A (mimořádně úsporná) méně než 51 kWh / (m2*rok)
B (velmi úsporná) 51 - 97 kWh / (m2*rok)
C (úporná) 98 - 142 kWh / (m2*rok)
D (hospodárná) 143 - 191 kWh / (m2*rok)
E (nehospodárná) 192 - 240 kWh / (m2*rok)
F (velmi nehospodárná) 241 - 286 kWh / (m2*rok)
G (mimořádně nehospodárná) více než 286 kWh / (m2*rok)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyrobilo NetAction.cz