II. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Ministerstvo životního prostředí spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy korun. Preferovány jsou čisté zdroje OZE, uhelné kotle o podporu přišly.
 
 • Vyhlášení výzvy: 16. března 2017
 • Příjem žádostí pro kraje: 31. března 2017
 • Příjem žádostí pro občany: v jednání se zástupci krajů, nejpozději do 31. října 2017
 • Celkem 3,422 mld. Kč, zvýhodnění pro MSK - vyšší obnos spojením druhé a třetí výzvy
Předpokládá se, že finanční prostředky umožní výměnu dalších 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat tzv. „mikro-energetická“ opatření a poptávat služby energetického specialisty, jako tomu bylo v minulé výzvě. Tato úleva přinese do rozpočtu na výměnu kotlů další půl miliardu korun.
 

Hlavní změny II. výzvy:

 • Zrušení povinnosti realizace mikro-energetických opatření - až 0,5 mld. Kč navíc na výměny kotlů!
 • Motivační bonus - v případě kombinace s opatřením z programu NZÚ
 • Revizní zpráva - povinná příloha žádosti
 • Aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jednodušší určení bonusu - fixní částka 7 500 Kč
 • Nebudou dále podporovány: kotle na uhlí, kombinované kotle s ruční dodávkou paliva
 • Časová způsobilost výdajů u všech krajů zůstává k 15.7.2015
 • Další způsobilé výdaje se nemění (zdroj, otopná soustava, přípojka, spalinové cesty atd.)
 • Změna způsobu určení výše podpory - zavedení stropů dle typu nového zdroje - prioritizace OZE
 

Nová výše podpory - II. výzva:

Typ nového zdroje
% podpory (všechny oblasti)
Maximální výše podpory
Ostatní oblasti
Prioritní oblasti
Tepelná čerpadla (všechny typy)
80 %
120 000 Kč 127 500 Kč
 
Způsobilé náklady v kotlíkové dotaci
 
Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje, jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření. Do uznatelných nákladů je také zahrnuta projektová dokumentace související s předmětem dotace.
 
Podávání žádostí elektronicky a možnosti krajů

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace či povinný Ekodesign tepelných zdrojů. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Stále však platí, že výměnu kotlů lze realizovat i nyní. SFŽP a kraje uznávají veškeré způsobilé náklady týkající se kotlíkových dotací od data realizace 15. 7. 2015. Zdokumentovanou výměnu a náklady je potřeba uschovat a počkat na nejbližší vyhlášenou krajskou výzvu.
 
vyrobilo NetAction.cz