Distribuční sazba pro tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla představují velmi efektivní zdroj tepla. Jsou bezobslužná, bezpečná, ekologická a vyrábí velmi levné teplo. Instalací tepelného čerpadla navíc získáte výhodnou sazbu elektrické energie pro celý rodinný dům.
 

Dvoutarifové sazby s dobou platnosti nízkého tarifu 22 hodin denně

Sazba D 55d je sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31.3.2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu. Tato sazba se k 1.1.2017 mění na D 56d.
 
Sazba D 56d je sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4.2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu. Tato sazba nemůže být přiznána po 31.3.2016.
 

Dvoutarifová sazba D 57d s dobou platnosti nízkého tarifu 20 hodin denně

Sazba D 57d je sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu pro odběrná místa vytápěná topným elektrickým spotřebičem. Pro nově uzavřené smlouvy tato sazba po 1.4.2016 nahradí sazby D 35d, D 45d a D 56d.
 

Podmínky přiznání této distribuční sazby:

  1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
  2. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
  3. Součtový inst. příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
  4. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
  5. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
 
Rádi Vám sdělíme více informací nebo pomůžeme s administrací změny distribuční sazby.
Potřebné formuláře naleznete ke stažení níže, popřípadě Vám zašleme již předvyplněné formuláře včetně technických parametrů pro  Vaše konkrétní tepelné čerpadlo.

Související soubory

 
vyrobilo NetAction.cz